Π29Θ3-2022 – ΑΔΑ: Ψ15Ο46907Θ-2Δ0

Θέμα: Π29Θ3-2022
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 09:56:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15Ο46907Θ-2Δ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου