Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ375/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ " από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS – ΑΔΑ: Ψ13046907Θ-ΓΕ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ375/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ "
από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 10:24:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ13046907Θ-ΓΕ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου