Π27Θ12-2022 – ΑΔΑ: Ψ11546907Θ-14Ι

Θέμα: Π27Θ12-2022
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ11546907Θ-14Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου