ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ – ΑΔΑ: Ψ0ΥΓ46907Θ-ΜΚ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 08:01:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΓ46907Θ-ΜΚ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου