Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2800/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ00646907Θ-ΨΓΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2800/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 08:24:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ00646907Θ-ΨΓΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου