Π28Θ3-2022 – ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46907Θ-ΣΩΕ

Θέμα: Π28Θ3-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 15:15:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46907Θ-ΣΩΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου