Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – ΑΔΑ: ΩΖΙΦ46907Θ-Λ32

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 07:37:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΦ46907Θ-Λ32
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου