Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2958/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖ9Γ46907Θ-4ΩΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2958/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 14:14:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9Γ46907Θ-4ΩΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου