Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2583/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖ6Ι46907Θ-8ΒΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2583/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 14:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ6Ι46907Θ-8ΒΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου