Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3822/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΥΙΓ46907Θ-ΕΔΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3822/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 13:20:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΙΓ46907Θ-ΕΔΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου