Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3432/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΥ3Φ46907Θ-9Σ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3432/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 10:02:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ3Φ46907Θ-9Σ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου