Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3821/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΤΗ446907Θ-8ΑΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3821/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 13:53:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΗ446907Θ-8ΑΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου