Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1576 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΤΓ646907Θ-ΗΞΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1576 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 10:42:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΓ646907Θ-ΗΞΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου