Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΣΚΑ46907Θ-ΞΟΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΚΑ46907Θ-ΞΟΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου