Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2800/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΝΝΒ46907Θ-ΤΛΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2800/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 10:23:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΝΒ46907Θ-ΤΛΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου