Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3821/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝ6Ψ46907Θ-ΞΥΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3821/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 12:29:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ6Ψ46907Θ-ΞΥΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου