Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΝ5Τ46907Θ-ΘΤΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ5Τ46907Θ-ΘΤΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου