Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ – ΑΔΑ: ΩΜΛ946907Θ-ΞΤΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 15:01:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛ946907Θ-ΞΤΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου