Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2142/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜ4946907Θ-ΡΥΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2142/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 10:45:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4946907Θ-ΡΥΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου