Π28ΘΕΗΔ5-2022 – ΑΔΑ: ΩΧΞ046907Θ-69Τ

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ5-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 12:03:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞ046907Θ-69Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου