Π28ΘΕΗΔ11-2022 – ΑΔΑ: ΩΧΡΖ46907Θ-Η78

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ11-2022
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 07:27:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΖ46907Θ-Η78
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου