Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25304/13-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Καρβέλη Παρασκευής , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στην Ιστιαία Ευβοιας στις 11-12-2022 – ΑΔΑ: ΩΧ1946907Θ-ΕΑΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25304/13-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Καρβέλη Παρασκευής ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στην Ιστιαία Ευβοιας στις 11-12-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:17:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ1946907Θ-ΕΑΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου