Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3439/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΑΙΟ46907Θ-Φ4Ω

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3439/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 10:55:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΟ46907Θ-Φ4Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου