Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2410/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΑΦ046907Θ-ΚΜ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2410/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 11:12:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΦ046907Θ-ΚΜ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου