Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3418/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΑΔΓ46907Θ-ΕΩΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3418/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 10:08:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΔΓ46907Θ-ΕΩΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου