ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΩΑ9Λ46907Θ-Ψ1Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 12:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ9Λ46907Θ-Ψ1Λ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου