Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2941/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω89Τ46907Θ-ΨΚΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2941/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 09:01:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω89Τ46907Θ-ΨΚΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου