Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26313/27-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κάρυστο στις 20-12-2022 με επιστροφή – ΑΔΑ: Ω83Δ46907Θ-32Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26313/27-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κάρυστο στις 20-12-2022 με επιστροφή
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 08:34:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω83Δ46907Θ-32Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου