Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3911/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω5ΡΖ46907Θ-Τ40

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3911/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 13:46:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΡΖ46907Θ-Τ40
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου