Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3644/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ω5Κ546907Θ-ΚΡ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3644/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 13:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Κ546907Θ-ΚΡ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου