ΧΕ-2066 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021 – ΑΔΑ: Ω5ΕΡ46907Θ-ΡΓΨ

Θέμα: ΧΕ-2066 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:27:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΕΡ46907Θ-ΡΓΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου