ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ WORKLIST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ – ΑΔΑ: Ω3Γ546907Θ-4Ι9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ WORKLIST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 14:48:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Γ546907Θ-4Ι9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου