ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 96 – ΑΔΑ: Ω3ΑΚ46907Θ-ΥΕΡ

Θέμα: ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 96
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 10:35:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΚ46907Θ-ΥΕΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου