ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ – ΑΔΑ: Ω2Ι546907Θ-6ΚΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 10:53:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ι546907Θ-6ΚΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου