Περιοδική Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων στους εξής φορείς εποπτείας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας: 1. ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ: 1 Λέβητας ικανότητας 180.000kcal/h. 2. ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1 Λέβητας ικανότητας 80.000Kcal/h. 3. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 1 Λέβητας ικανότητας 80.000Kcal/h. – ΑΔΑ: 9ΒΞΣ46907Θ-2ΥΧ

Θέμα: Περιοδική Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων στους εξής φορείς εποπτείας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας:
1. ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ: 1 Λέβητας ικανότητας 180.000kcal/h.
2. ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1 Λέβητας ικανότητας 80.000Kcal/h.
3. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 1 Λέβητας ικανότητας 80.000Kcal/h.
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 12:22:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΣ46907Θ-2ΥΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου