Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 4023/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΒΗΨ46907Θ-ΔΥΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 4023/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 10:16:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗΨ46907Θ-ΔΥΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου