ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ – ΑΔΑ: 9Β7Ι46907Θ-0ΣΩ

Θέμα: ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:26:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7Ι46907Θ-0ΣΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου