Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΟΚΑΡ HASSON» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Β5746907Θ-Σ4Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΟΚΑΡ HASSON» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:11:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β5746907Θ-Σ4Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου