Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΤΤΖ46907Θ-ΣΦ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:17:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΤΖ46907Θ-ΣΦ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου