Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TIPS – ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 9ΤΟΠ46907Θ-Φ30

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TIPS – ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:19:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΟΠ46907Θ-Φ30
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου