Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 155/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ρ8746907Θ-Ι95

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 155/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 16:40:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ8746907Θ-Ι95
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου