Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3607/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΨΤ946907Θ-ΩΕΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3607/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 10:39:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΤ946907Θ-ΩΕΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου