Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2860 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ψ0Η46907Θ-ΩΓΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2860 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 14:41:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ0Η46907Θ-ΩΓΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου