ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ (1 ΜΗΝΑΣ ) – ΑΔΑ: 9Π6Ξ46907Θ-542

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ (1 ΜΗΝΑΣ )
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 11:51:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π6Ξ46907Θ-542
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου