Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3946/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9Π5Δ46907Θ-Μ6Μ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3946/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 11:41:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π5Δ46907Θ-Μ6Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου