Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3578/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΩΚΡ46907Θ-ΓΗ4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3578/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 15:34:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΚΡ46907Θ-ΓΗ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου