Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ» – ΑΔΑ: 9Ω3Φ46907Θ-ΨΦΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ»
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 13:16:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω3Φ46907Θ-ΨΦΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου