ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: 9ΝΙΑ46907Θ-80Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 15:08:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΙΑ46907Θ-80Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου