Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3305/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΜΚΣ46907Θ-3Μ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3305/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 13:10:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΚΣ46907Θ-3Μ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου