Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2151 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΜΧ146907Θ-1Ο4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2151 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 13:46:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΧ146907Θ-1Ο4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου